lavacomplex98_Logo
ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 1
ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 1
banner_mb
text_banner-2k
ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 1

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม | ศึกษากฏหมายของการพนันล่าสุด 2023

รายละเอียด
บทความอื่นๆ 
#Tag ที่เกี่ยวข้อง

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม | ศึกษากฏหมายของการพนันล่าสุด 2023 การพนัน จัดเป็นอบายมุขที่ขัดต่อหลักศีลธรรมของคนไทย บทบัญญัติในพุทธศาสนากำหนดให้การพนันเป็นเเหล่งที่มาของความเสื่อม เเละความหายนะเเก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ นอกจากนี้ lavacomplex98 ยังได้นำกฏหมายของการพนันบางประเภท ที่ยังขัดต่อกฎหมายของประเทศไทยมาไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย " สมัครสมาชิก " เพื่อศึกษาว่า ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม เพิ่มเติมได้เลย

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 4

กฎหมาย เเละข้อบังคับของการปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม ?

lavagame ได้นำพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย เเละควบคุมการพนันในประเทศ ซึ่งตามกฎหมายห้ามมิให้เปิดบ่อนพนัน เข้าเล่น ทาย ทำนาย รวมถึงเข้าพนัน ภายในประเทศ ยกเว้นกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษต่ำสุดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท สูงสุด จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

ตามกฎหมายไทยเเบ่งเเยกการพนันออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. บัญชี ก. ซึ่งห้ามเล่นโดยเด็ดขาด ได้เเก่ หวย ก.ข. ไฮโล บาคารา ฯลฯ
 2. บัญชี ข. ซึ่งสามารถเล่น lucawin ได้เเต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจเเห่งชาติก่อน อาทิ การละเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้ หรือเเข่งขันกัน การชกมวย ฟุตบอลโต๊ะ จับสลาก สลากกินเเบ่ง สลากกินรวบ เป็นต้น

ยกเว้นสลากกินเเบ่งที่ออก โดยสำนักงานสลากกินเเบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับอำนาจจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินเเบ่งรัฐบาล พุทธศักราช 2517 Lava444 ให้ถือว่าเป็นการออกสลากกินเเบ่งที่ได้รับใบอนุญาต เเละประทับตราจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เเละไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เเละค่าภาษีใด ๆ ตามกฎหมาย สำหรับการพนันออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม หรือเล่นเกมไพ่ สล็อต รวมถึงการพนันบอล ถือเป็นการพนันตามบัญชี ก. ที่ห้ามเปิดให้บริการ รวมถึงห้ามเล่นโดยเด็ดขาด เเม้ว่าการตรวจสอบ เเละจับกุมจะทำได้ยากเนื่องจากผู้เล่น lava666 นั่นเล่นอยู่ที่บ้าน เเต่หากถูกจับกุมก็อาจได้รับโทษปรับ หรือจำคุกด้วยเช่นเดียวกัน

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 3

พ.ร.บ.การพนัน พุทธศักราช 2478

มาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น lavaslot หรือทำอุบายล่อ หรือชักชวนโดยทางตรง และทางอ้อมให้เข้าเล่น หรือเข้าพนันในการ เล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้า พนักงาน หรือรับอนุญาตเเล้วเเต่เล่นพลิกเเพลง หรือผู้ใดเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อ บทเเห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ตามข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิด ดังต่อไปนี้

ถ้าเป็นความผิดในการปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม หรือการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 - 16 หรือ การทดลองสล็อต ตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือ การเล่นใด ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งเเต่ 3 เดือนถึง 3 ปี เเละปรับตั้งเเต่ 500 ถึง 5,000 บาท ด้วยอีก โสดหนึ่งเว้นเเต่ผู้เข้าเล่น หรือที่เข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

ถ้าเป็นความผิดในการเล่นใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้เล่นสล็อต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำ และปรับ เว้นเเต่ความผิดที่เป็นไปตามมาตรา 4(ทวิ) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำ และทั้งปรับ

มาตรา 14 (ทวิ) ผู้ใดที่กระทำความผิด ต้องระวางโทษตามในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษไปเเล้วแต่ยังไม่ครบกำหนด 3 ปี ได้กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก

 1. ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก เเละ ปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
 2. ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก หรือ ปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 5

อัตราโทษของคนปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม?

 1. กลุ่มผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์

ทั้งเจ้าของ เว็บสล็อต ผู้บริหารจัดการ Website ผู้ดูเเลระบบ ( Admin ) ผู้ทำการตลาด หรือ Promote Website lava123 เจ้าของบัญชีธนาคารที่ยินยอมรู้เห็นเป็นใจเปิดบัญชี เป็นต้น จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ มาตรา 12 มีอัตราโทษโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำความผิดหลายกรรม อาจถูกดำเนินคดีในลักษณะต่างกรรมต่างวาระ นอกจากนี้การปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม หรือการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยังเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกัน เเละปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช 2542 ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้ว่าผู้กระทำผิดโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิด หรือปกปิดที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือกระทำการใด ๆ เพื่อปกปิดการจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิด หรือได้มา หรือครอบครองทรัพย์สิน โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิด ผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดี lava slot มาใหม่ ตามมาตรา 5 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งเเต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งเเต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เเละอาจถูกยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดด้วย

 1. ผู้เล่น

จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.เกี่ยวกับการพนัน (มาตรา 12ฯ) จะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงที่จะถูกเข้าถึงข้อมูล ส่วนตัว (Privacy Data) ที่ได้ให้ไว้กับ Website pgสล็อต ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ เเละโดนโกงเงินไม่แบบสามารถถอนเงินคืนจาก Website นั้นๆ ได้

 1. ผู้ประกาศ โฆษณา ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน

ทั้ง เซเลป นายเเบบนางเเบบ พริตตี้ ยูทูบเบอร์ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12ฯ มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้หากการทำความผิดเป็นไปในลักษณะมีการชักจูง " สมัครสมาชิก "  ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมี ความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ผู้ปกครอง หรือผู้กระทำผิดก็อาจถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 ในมาตรา 26 (3) ประกอบ มาตรา 78 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกด้วย

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 5

สรุปส่งท้าย :

ทั้งนี้ ใครที่อยากรูว่าปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการชักชวนให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ lava009 ทายผลฟุตบอล จากการเเข่งขันฟุตบอลชิงเเชมป์เเห่งชาติยุโรป " Uro 2020 " ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมาย เเละสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ เเจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้กำชับให้กวดขันจับกุม เเละทำการสืบสวนปราบปรามการพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอล lava789 อย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ต่อประชาชนทั่วไปตามมาอีกจำนวนมาก

สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน ขอให้ช่วยกันหยุดวงจรการพนันออนไลน์ โดยหากพบเห็นการทำความผิด หรือพบเบาะเเสเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ สามารถเเจ้งไปยังสายด่วนสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ หมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

 


 

⭐ อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ⭐

Coming Soon...

Coming Soon[...]

อ่านเพิ่มเติม
Coming Soon...

Coming Soon[...]

อ่านเพิ่มเติม
Coming Soon...

Coming Soon[...]

อ่านเพิ่มเติม
Coming Soon...

Coming Soon[...]

อ่านเพิ่มเติม
Lavacomplex ทางเข้า คาสิโนออนไลน์ ดีที่สุดแห่งปี 2023

Lavacomplex ทางเข้า ที่ดีที่สุด ในไทย และยอดนิยม มากที่ […]

อ่านเพิ่มเติม
Lava เครดิตฟรี แจกเครดิตโบนัส 100 ทางเข้าเว็บตรง

Lava เครดิตฟรี ที่ดีที่สุด ในไทย และยอดนิยม มากที่สุด ม […]

อ่านเพิ่มเติม
lavagame ศูนย์รวมเกมสล็อตออนไลน์ลิขสิทธิ์แท้ เว็บตรง 2023

lavagame ศูนย์รวมเกมสล็อตออนไลน์ลิขสิทธิ์แท้ เว็บตรง 20 […]

อ่านเพิ่มเติม
lava game เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บตรง เครดิตฟรี FREE 2023

lava game เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บตรง เครดิตฟรี 2023 ลงทะเ […]

อ่านเพิ่มเติม
ทางเข้า Lava คาสิโนออนไลน์เว็บตรง ปลอดภัยมั่นใจ Free 2023

ทางเข้า Lava คาสิโนออนไลน์เว็บตรง จัดเป็นอีก หนึ่งการเด […]

อ่านเพิ่มเติม
LAVA SLOT เกมสล็อตยุคใหม่ ค่ายเกมแห่งอนาคต FREE 2023

LAVA SLOT เกมสล็อตยุคใหม่ ค่ายเกมแห่งอนาคต 2023 นั้น มี […]

อ่านเพิ่มเติม

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม | ศึกษากฏหมายของการพนันล่าสุด 2023 การพนัน จัดเป็นอบายมุขที่ขัดต่อหลักศีลธรรมของคนไทย บทบัญญัติในพุทธศาสนากำหนดให้การพนันเป็นเเหล่งที่มาของความเสื่อม เเละความหายนะเเก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ นอกจากนี้ lavacomplex98 ยังได้นำกฏหมายของการพนันบางประเภท ที่ยังขัดต่อกฎหมายของประเทศไทยมาไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย " สมัครสมาชิก " เพื่อศึกษาว่า ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม เพิ่มเติมได้เลย

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 4

กฎหมาย เเละข้อบังคับของการปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม ?

lavagame ได้นำพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย เเละควบคุมการพนันในประเทศ ซึ่งตามกฎหมายห้ามมิให้เปิดบ่อนพนัน เข้าเล่น ทาย ทำนาย รวมถึงเข้าพนัน ภายในประเทศ ยกเว้นกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษต่ำสุดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท สูงสุด จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

ตามกฎหมายไทยเเบ่งเเยกการพนันออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. บัญชี ก. ซึ่งห้ามเล่นโดยเด็ดขาด ได้เเก่ หวย ก.ข. ไฮโล บาคารา ฯลฯ
 2. บัญชี ข. ซึ่งสามารถเล่น lucawin ได้เเต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจเเห่งชาติก่อน อาทิ การละเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้ หรือเเข่งขันกัน การชกมวย ฟุตบอลโต๊ะ จับสลาก สลากกินเเบ่ง สลากกินรวบ เป็นต้น

ยกเว้นสลากกินเเบ่งที่ออก โดยสำนักงานสลากกินเเบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับอำนาจจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินเเบ่งรัฐบาล พุทธศักราช 2517 Lava444 ให้ถือว่าเป็นการออกสลากกินเเบ่งที่ได้รับใบอนุญาต เเละประทับตราจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เเละไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เเละค่าภาษีใด ๆ ตามกฎหมาย สำหรับการพนันออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม หรือเล่นเกมไพ่ สล็อต รวมถึงการพนันบอล ถือเป็นการพนันตามบัญชี ก. ที่ห้ามเปิดให้บริการ รวมถึงห้ามเล่นโดยเด็ดขาด เเม้ว่าการตรวจสอบ เเละจับกุมจะทำได้ยากเนื่องจากผู้เล่น lava666 นั่นเล่นอยู่ที่บ้าน เเต่หากถูกจับกุมก็อาจได้รับโทษปรับ หรือจำคุกด้วยเช่นเดียวกัน

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 3

พ.ร.บ.การพนัน พุทธศักราช 2478

มาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น lavaslot หรือทำอุบายล่อ หรือชักชวนโดยทางตรง และทางอ้อมให้เข้าเล่น หรือเข้าพนันในการ เล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้า พนักงาน หรือรับอนุญาตเเล้วเเต่เล่นพลิกเเพลง หรือผู้ใดเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อ บทเเห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ตามข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิด ดังต่อไปนี้

ถ้าเป็นความผิดในการปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม หรือการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 - 16 หรือ การทดลองสล็อต ตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือ การเล่นใด ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งเเต่ 3 เดือนถึง 3 ปี เเละปรับตั้งเเต่ 500 ถึง 5,000 บาท ด้วยอีก โสดหนึ่งเว้นเเต่ผู้เข้าเล่น หรือที่เข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

ถ้าเป็นความผิดในการเล่นใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้เล่นสล็อต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำ และปรับ เว้นเเต่ความผิดที่เป็นไปตามมาตรา 4(ทวิ) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำ และทั้งปรับ

มาตรา 14 (ทวิ) ผู้ใดที่กระทำความผิด ต้องระวางโทษตามในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษไปเเล้วแต่ยังไม่ครบกำหนด 3 ปี ได้กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก

 1. ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก เเละ ปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
 2. ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก หรือ ปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 5

อัตราโทษของคนปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม?

 1. กลุ่มผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์

ทั้งเจ้าของ เว็บสล็อต ผู้บริหารจัดการ Website ผู้ดูเเลระบบ ( Admin ) ผู้ทำการตลาด หรือ Promote Website lava123 เจ้าของบัญชีธนาคารที่ยินยอมรู้เห็นเป็นใจเปิดบัญชี เป็นต้น จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ มาตรา 12 มีอัตราโทษโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำความผิดหลายกรรม อาจถูกดำเนินคดีในลักษณะต่างกรรมต่างวาระ นอกจากนี้การปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม หรือการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยังเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกัน เเละปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช 2542 ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้ว่าผู้กระทำผิดโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิด หรือปกปิดที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือกระทำการใด ๆ เพื่อปกปิดการจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิด หรือได้มา หรือครอบครองทรัพย์สิน โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิด ผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดี lava slot มาใหม่ ตามมาตรา 5 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งเเต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งเเต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เเละอาจถูกยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดด้วย

 1. ผู้เล่น

จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.เกี่ยวกับการพนัน (มาตรา 12ฯ) จะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงที่จะถูกเข้าถึงข้อมูล ส่วนตัว (Privacy Data) ที่ได้ให้ไว้กับ Website pgสล็อต ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ เเละโดนโกงเงินไม่แบบสามารถถอนเงินคืนจาก Website นั้นๆ ได้

 1. ผู้ประกาศ โฆษณา ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน

ทั้ง เซเลป นายเเบบนางเเบบ พริตตี้ ยูทูบเบอร์ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12ฯ มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้หากการทำความผิดเป็นไปในลักษณะมีการชักจูง " สมัครสมาชิก "  ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมี ความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ผู้ปกครอง หรือผู้กระทำผิดก็อาจถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 ในมาตรา 26 (3) ประกอบ มาตรา 78 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกด้วย

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 5

สรุปส่งท้าย :

ทั้งนี้ ใครที่อยากรูว่าปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการชักชวนให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ lava009 ทายผลฟุตบอล จากการเเข่งขันฟุตบอลชิงเเชมป์เเห่งชาติยุโรป " Uro 2020 " ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมาย เเละสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ เเจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้กำชับให้กวดขันจับกุม เเละทำการสืบสวนปราบปรามการพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอล lava789 อย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ต่อประชาชนทั่วไปตามมาอีกจำนวนมาก

สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน ขอให้ช่วยกันหยุดวงจรการพนันออนไลน์ โดยหากพบเห็นการทำความผิด หรือพบเบาะเเสเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ สามารถเเจ้งไปยังสายด่วนสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ หมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

 


 

⭐ อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ⭐

#Tag ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่คุณควรเลือก Lavacomplex เว็บคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด

ดีไหม? หลายคนอาจจะยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่นี่ สำหรับข้อดีของ lavacomplex นั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การสมัครที่ง่ายผ่านทางระบบอัตโนมัติ ใช้เวลาไม่นานไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยาก เช่นเดียวกับ การฝากถอนเงินที่ไม่มีขั้นต่ำ ฝากเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการเติมเข้าบัญชี lava123 เดียวครอบคลุมทุกการเดิมพัน รวมถึงการถอนเงินที่ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ เบิกแล้วโอนไว ทำธุรกรรมทางการเงินทันใจภายใน 1 นาที lavacomplex ตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกอย่างมาก เพราะนอกจากจะการดำเนินการสมัครและฝากถอนที่รวดเร็วแล้วยังสามารถเล่นสล็อตผ่านเว็บและมือถือได้อีกด้วย รองรับทั้งการเล่นผ่านระบบ iOS และ Andriod นอกจากนี้ยังมีเกมให้คุณเลือกมากกว่า 100 เกม ทั้งในหมวดเกมยิงปลาและเกมสล็อตที่เรียกได้ว่าเล่นกันเพลินๆ แถมยังมีโปรโมชันสุดคุ้มค่ามากมาย โบนัสเครดิตฟรีที่แจกตลอดทั้งวัน นอกจากจะได้รับโบนัสจากเว็บแล้วยังมีฟรีสปินและแจ็คพอตที่คุณจะได้รับจากเกมสล็อตคุณภาพที่คัดสรรจากค่ายเกมชั้นนำอีกด้วย

lavacomplex98 lavagame lavaslot
lavacomplex98 lavagame lavaslot
ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 1
lavacomplex98 lavagame lavaslot

ช่องทางการชำระเงิน

lavacomplex98 lavagame lavaslot

Lavacomplex เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ 1 มาตรฐานระดับโลก

คุณเป็นผู้ชื่นชอบการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์หรือไม่? ถ้าคุณตอบว่าใช่ คุณไม่ควรพลาด Lavacomplex เว็บคาสิโนออนไลน์ที่มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า 300 เกม และมีบริการที่มีมาตรฐานระดับโลก Lava789 เป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตและการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง คุณสามารถเล่นเกมได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อต บาคาร่า รูเล็ต ไฮโล หรือเกมส์ยิงปลา เทคนิค เล่นเกมสล็อตออนไลน์เป็นหนึ่งในการสร้างรายได้ที่ทำให้ผู้เล่น ได้สัมผัสความสนุกสนานและการสร้างรายได้ ได้อย่างพร้อมกัน แม้ว่าคาสิโน ออนไลน์ จะเป็นที่นิยม ของเกมสล็อตที่ได้รับความนิยมมานานกว่าหลายสิบปีก่อน แต่ในยุคดิจิทัลนี้ ลาวาคอมเพล็กได้นำเกมสล็อตไปสู่ระดับใหม่ด้วยแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ ที่ทันสมัยและ ทันสถานการณ์ เกมสล็อตออนไลน์ที่ลาวาคอมเพล็กนำเสนอมานั้นเต็มไปด้วยความหลากหลายและความสนุกสนาน ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบสไตล์การเล่นแบบคลาสสิคที่มีผลตอบแทนสูง หรือคุณอาจต้องการผจญภัยในโลกแฟนตาซี หรือดิบแดนอันน่าตื่นเต้น ลาวาคอมเพล็กมีทั้งหมดให้คุณได้เลือกสรรตามใจชอบ ความสะดวกสบายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกมสล็อตออนไลน์ของลาวาคอมเพล็กเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง คุณสามารถเข้าเล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดโอกาสเเจ็ตพ็อตไปได้เลย

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 1