lavacomplex98_Logo
ปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม 1
ปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม 1
banner_mb
text_banner-2k
ปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม 1

ปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม ต้องศึกษากฏหมายยังไง? 2023

รายละเอียด
บทความอื่นๆ 
#Tag ที่เกี่ยวข้อง

ปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม ต้องศึกษากฏหมายยังไง? 2023 ในปัจจุบัน Website lavacomplex98 เปิดให้เล่นการพนันออนไลน์มีหลากหลายรูปเเบบ เเละเเฝงมาในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเเฝงมากับ Website ภาพยนตร์เถื่อนผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ Website ลามกอนาจาร หรือมาจากข้อความสั้น (SMS) หรือจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) รวมไปถึงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือมีอิทธิพลตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ประกาศโฆษณาชักชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, TikTok เป็นต้น มีการโฆษณามีโปรโมชันเล่นเสียคืนเงิน หรือให้เครดิตจูงใจเพื่อให้มีคนเข้าไปเล่นการพนัน ที่ผ่านมา บช.สอท. ได้เร่งระดมกวาดล้างปราบปรามการลักลอบเปิด Website ออนไลน์ มีการจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องหลายราย พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินคดีกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้ประกาศโฆษณาชักชวนให้ " สมัครสมาชิก " เข้าเล่นการพนันออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ล่าสุด lavagame จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ซึ่งมีผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก นำตัวส่ง พงส.ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 4

ตอบคำถามเรื่อง : ปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม ?

ปัญหาการพนันออนไลน์เกิดขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการป้องกัน เเละปราบปรามการพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอเเนะ เเละมาตรการต่าง ๆ ในการเเก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางกฎหมายซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเเก้ไขกฎหมาย หรือร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การเเก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์กฎหมายของ ที่ใช้บังคับอยู่เห็นว่า สามารถใช้บังคับกับการเล่นการพนันออนไลน์ได้ เเต่จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันปราบปรามการทำความผิดที่ผู้กระทำได้มีการพัฒนารูปเเบบโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ จึงเห็นควรเเก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ดังต่อไปนี้

 • กำหนดคำนิยามของการพนันออนไลน์

lavaslot เพิ่มคำนิยามใน ( มาตรา 3/1 ) พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการพนันฯ ดังนี้ “ การเล่นพนันออนไลน์ ” หมายถึง การเล่นเพื่อเอาเงิน หรือทรัพย์สินใด ๆ โดยอาศัยความชำนาญ, เล่ห์เหลี่ยม,  ไหวพริบ หรือฝีมือรวมถึงโชค อันซึ่งอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่เเน่นอน โดยมีการรวบรวมวิธีการเล่นในรูปเเบบต่าง ๆ รวมถึงการทายผลของการเเข่งขันใด ๆ มาไว้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต

 • เพิ่มประเภทความผิดการพนันออนไลน์

เพิ่มคำนิยามใน ( มาตรา 4/1 ) พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  ดังนี้ การเล่นพนันออนไลน์ทุกประเภท หรือการปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม ? ไม่ว่าจะมีชื่อตรงกับการเล่นตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. หรือ บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ ให้ถือว่าเป็นการเล่นพนันตามที่ระบุในบัญชี ก ”

ปัจจุบันบางคนที่ยังไม่รู้ว่าปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม เพราะไม่ได้มีการบัญญัตินิยามของคำว่าการพนันออนไลน์ ดังนั้น การพนันที่เล่นสล็อต กันบนอินเตอร์เน็ตบางอย่างมีลักษณะรูปเเบบเหมือนกับการเล่นในบัญชี ก. เเต่มีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน เช่น การพนันรูเล็ต ลักษณะคล้ายกับการเล่นไม้หมุน ในบัญชี ก.หมายเลข 15 เเต่มีชื่อในการพนันในลักษณะบ่อนคาสิโน ก็มีชื่อเหมือนในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ เช่น บาการ่า เเละสล็อทเเมชชีนในหมายเลขที่ 27 เเละ 28 ตามลำดับ

 • เพิ่มบทสันนิษฐานการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

การกระทำผิดในการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2478 มาตรา 5 ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายมีความผิดฐานเป็นเจ้ามือ มาตรา 6 ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นพนันถือว่าเป็นผู้เล่นเเต่การพนันออนไลน์วงในการเล่นการพนันอาจอยู่คนละประเทศ ผู้เล่นคือผู้ที่เข้าไปใน Website การพนัน เจ้ามือคือเจ้าของ Website การพนัน หรือตัวเเทนเจ้าของ Website ดังนั้น เพื่อให้พระราชบัญญัติการ มาตรา 5/1 ผู้ใดเป็นเจ้าของ Website การพนัน หรือเป็นตัวเเทนของเจ้าของ Website ทดลองสล็อต หรือการพนันที่สามารถนำมาเล่นพนันเอาเงิน หรือทรัพย์สิน ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้เพื่อเล่นเอาเงิน หรือทรัพย์สินกัน เเละ มาตรา 6/1 ผู้ใดลงทะเบียน เเละเข้าไปขอเปิด Website การพนันถูกต้องตามเงื่อนไขของ Website การพนันใด ๆ ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้เล่นมีความผิดตามกฎหมาย

 • เพิ่มอัตราโทษสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

ตามพระราชบัญญัติการพนัน ( พุทธศักราช 2478 ) ไม่ได้เเยกความผิดระหว่างความผิดฐานเป็นเจ้ามือ เเละฐานเป็นผู้เล่นไว้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายมีจุดประสงค์จะลงโทษเจ้ามือมากกว่าลงโทษผู้เล่น อีกประการหนึ่งโทษที่กำหนดไว้ในมาตรา 12 เพื่อจะลงโทษผู้กระทำความผิดการพนันมีโทษจำคุก ตั้งเเต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี เเละปรับตั้งเเต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท นับว่าเป็นโทษที่ต่ำมากควรกำหนดบทลงผู้โทษผู้กระทำความผิดให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ไม่กล้าเล่นการพนันออนไลน์

ดังนั้น Lava444 ควรเพิ่มบทอาจกำหนดโทษลงไปในมาตรา 12/1 โดยปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะความผิด หรือรายได้จากการเล่นพนัน lava123 เเละสอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา ( มาตรา 90 ) ที่บัญญัติว่า : เมื่อการกระทำปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม หรืออันใดเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษเเก่ผู้กระทำความผิด ( มาตรา 91 ) ระบุว่า : เมื่อผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมหลายบท ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกความผิดเเต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงเเล้ว โทษจำคุกไม่เกินกำหนดสิบปี สำหรับกรณีความผิดที่หนักที่สุด เเละมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี มาตรา 92 บัญญัติว่าผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ถ้าได้กระทำความผิดซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่ หรือภายในห้าปี นับเเต่วันพ้นโทษ ศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงเเก่ผู้กระทำความผิดนั้นได้ 1/3 ของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง จากหลักกฎหมายดังกล่าว เห็นควรเพิ่มโทษ

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 5

ผู้กระทำความผิดทั้ง 3 กลุ่ม ของการปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม

 • กลุ่มผู้ประกอบการ หรือเจ้ามือผู้รับกินรับใช้ ในมาตรา 12/1

lava009 กล่าวคือ ผู้ใดจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ หรือเป็นผู้สนับสนุนจัดให้มีการเล่นมีความผิดฐานเป็นเจ้ามือ ลงโทษจำคุกไม่เกิน 3ปี เเละปรับตั้งเเต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท ถ้าเป็นการทำความผิดในฐานความผิดเดียวกันซ้ำอีก ภายในเวลา 5 ปี นับจากวันพ้นโทษ ศาลพิพากษาเพิ่มโทษอีกหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดในความผิดครั้งหลัง

 • กรณีผู้เล่น

ผู้ใดเล่นการพนันออนไลน์ หรือปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม lava789 ตอบเลยว่ามีความผิดอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน เเละปรับไม่เกิน 1,000 บาท ถ้าทำความผิดในฐานความผิดเดียวกันซ้ำอีก ภายในเวลา 5 ปี นับเเต่วันพ้นโทษให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษอีกหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดในความผิดครั้งหลัง เเละ

 • กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ทำผิดเสียเอง

lucawin กำหนดให้ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติการพนัน หรือผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถ้ากระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ให้กำหนดโทษเป็นสองเท่าที่ได้กำหนดไว้สำหรับความผิดฐานนั้น เช่น เป็นเจ้ามือลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี เเละปรับตั้งเเต่ 200,000 บาท ถึง 400,000 บาท

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 3

บทส่งท้าย :

การกระทำดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายความผิดฐาน “ช่วยประกาศโฆษณา pgสล็อต หรือชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตาม พ.ร.บ.การพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 ทวิ, 12 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เเละกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสร้างการรับรู้ให้เเก่ประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันออนไลน์ในรูปเเบบต่าง ๆ

บุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อ lava666 และสังคมออนไลน์ที่ยังมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอยู่ ให้หยุดการกระทำนั้นเสีย จะอ้างว่าไม่รู้ว่าปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม เป็นความผิดไม่ได้ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย ไม่มีละเว้นอย่างเด็ดขาด เเละผู้นั้นอาจจะถูกยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.การป้องกัน เเละปราบปรามการฟอกเงิน อีกด้วย นอกจากนี้เเล้วการโฆษณาต่าง ๆ ยังทำให้ผู้ที่หลงเชื่อเข้าเล่นการพนันอาจจะถูกกลโกงของมิจฉาชีพหลอกลวงเอาทรัพย์สิน หรือเสี่ยงถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางทุจริต ซึ่งปรากฎเป็นข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.5 บช.สอท. lava slot มาใหม่ ได้จับกุมผู้ต้องหาประกาศขายฐานข้อมูลส่วนบุคคลจาก เว็บสล็อต ออนไลน์กว่า 2 ล้านรายชื่อ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้นั้นเคยกระทำผิดมาเเล้ว เเละศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกจำเลย โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ก่อน เเต่ผู้นั้นได้มากระทำความผิดในคดีนี้ซ้ำอีกภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด โทษจำคุกที่รอการลงโทษจะถูกนำมาบวกเข้ากับโทษในดังกล่าวด้วย ซึ่งปรากฏเป็นอุทาหรณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ผู้ต้องหารายหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกกว่า 10 เดือน ไม่รอลงอาญาเเต่อย่างใด

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 5


 

⭐ อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ⭐

Coming Soon...

Coming Soon[...]

อ่านเพิ่มเติม
Coming Soon...

Coming Soon[...]

อ่านเพิ่มเติม
Coming Soon...

Coming Soon[...]

อ่านเพิ่มเติม
Coming Soon...

Coming Soon[...]

อ่านเพิ่มเติม
Lavacomplex ทางเข้า คาสิโนออนไลน์ ดีที่สุดแห่งปี 2023

Lavacomplex ทางเข้า ที่ดีที่สุด ในไทย และยอดนิยม มากที่ […]

อ่านเพิ่มเติม
Lava เครดิตฟรี แจกเครดิตโบนัส 100 ทางเข้าเว็บตรง

Lava เครดิตฟรี ที่ดีที่สุด ในไทย และยอดนิยม มากที่สุด ม […]

อ่านเพิ่มเติม
lavagame ศูนย์รวมเกมสล็อตออนไลน์ลิขสิทธิ์แท้ เว็บตรง 2023

lavagame ศูนย์รวมเกมสล็อตออนไลน์ลิขสิทธิ์แท้ เว็บตรง 20 […]

อ่านเพิ่มเติม
lava game เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บตรง เครดิตฟรี FREE 2023

lava game เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บตรง เครดิตฟรี 2023 ลงทะเ […]

อ่านเพิ่มเติม
ทางเข้า Lava คาสิโนออนไลน์เว็บตรง ปลอดภัยมั่นใจ Free 2023

ทางเข้า Lava คาสิโนออนไลน์เว็บตรง จัดเป็นอีก หนึ่งการเด […]

อ่านเพิ่มเติม
LAVA SLOT เกมสล็อตยุคใหม่ ค่ายเกมแห่งอนาคต FREE 2023

LAVA SLOT เกมสล็อตยุคใหม่ ค่ายเกมแห่งอนาคต 2023 นั้น มี […]

อ่านเพิ่มเติม

ปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม ต้องศึกษากฏหมายยังไง? 2023 ในปัจจุบัน Website lavacomplex98 เปิดให้เล่นการพนันออนไลน์มีหลากหลายรูปเเบบ เเละเเฝงมาในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเเฝงมากับ Website ภาพยนตร์เถื่อนผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ Website ลามกอนาจาร หรือมาจากข้อความสั้น (SMS) หรือจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) รวมไปถึงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือมีอิทธิพลตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ประกาศโฆษณาชักชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, TikTok เป็นต้น มีการโฆษณามีโปรโมชันเล่นเสียคืนเงิน หรือให้เครดิตจูงใจเพื่อให้มีคนเข้าไปเล่นการพนัน ที่ผ่านมา บช.สอท. ได้เร่งระดมกวาดล้างปราบปรามการลักลอบเปิด Website ออนไลน์ มีการจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องหลายราย พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินคดีกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้ประกาศโฆษณาชักชวนให้ " สมัครสมาชิก " เข้าเล่นการพนันออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ล่าสุด lavagame จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ซึ่งมีผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก นำตัวส่ง พงส.ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 4

ตอบคำถามเรื่อง : ปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม ?

ปัญหาการพนันออนไลน์เกิดขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการป้องกัน เเละปราบปรามการพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอเเนะ เเละมาตรการต่าง ๆ ในการเเก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางกฎหมายซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเเก้ไขกฎหมาย หรือร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การเเก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์กฎหมายของ ที่ใช้บังคับอยู่เห็นว่า สามารถใช้บังคับกับการเล่นการพนันออนไลน์ได้ เเต่จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันปราบปรามการทำความผิดที่ผู้กระทำได้มีการพัฒนารูปเเบบโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ จึงเห็นควรเเก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ดังต่อไปนี้

 • กำหนดคำนิยามของการพนันออนไลน์

lavaslot เพิ่มคำนิยามใน ( มาตรา 3/1 ) พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการพนันฯ ดังนี้ “ การเล่นพนันออนไลน์ ” หมายถึง การเล่นเพื่อเอาเงิน หรือทรัพย์สินใด ๆ โดยอาศัยความชำนาญ, เล่ห์เหลี่ยม,  ไหวพริบ หรือฝีมือรวมถึงโชค อันซึ่งอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่เเน่นอน โดยมีการรวบรวมวิธีการเล่นในรูปเเบบต่าง ๆ รวมถึงการทายผลของการเเข่งขันใด ๆ มาไว้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต

 • เพิ่มประเภทความผิดการพนันออนไลน์

เพิ่มคำนิยามใน ( มาตรา 4/1 ) พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  ดังนี้ การเล่นพนันออนไลน์ทุกประเภท หรือการปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม ? ไม่ว่าจะมีชื่อตรงกับการเล่นตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. หรือ บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ ให้ถือว่าเป็นการเล่นพนันตามที่ระบุในบัญชี ก ”

ปัจจุบันบางคนที่ยังไม่รู้ว่าปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม เพราะไม่ได้มีการบัญญัตินิยามของคำว่าการพนันออนไลน์ ดังนั้น การพนันที่เล่นสล็อต กันบนอินเตอร์เน็ตบางอย่างมีลักษณะรูปเเบบเหมือนกับการเล่นในบัญชี ก. เเต่มีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน เช่น การพนันรูเล็ต ลักษณะคล้ายกับการเล่นไม้หมุน ในบัญชี ก.หมายเลข 15 เเต่มีชื่อในการพนันในลักษณะบ่อนคาสิโน ก็มีชื่อเหมือนในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ เช่น บาการ่า เเละสล็อทเเมชชีนในหมายเลขที่ 27 เเละ 28 ตามลำดับ

 • เพิ่มบทสันนิษฐานการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

การกระทำผิดในการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2478 มาตรา 5 ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายมีความผิดฐานเป็นเจ้ามือ มาตรา 6 ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นพนันถือว่าเป็นผู้เล่นเเต่การพนันออนไลน์วงในการเล่นการพนันอาจอยู่คนละประเทศ ผู้เล่นคือผู้ที่เข้าไปใน Website การพนัน เจ้ามือคือเจ้าของ Website การพนัน หรือตัวเเทนเจ้าของ Website ดังนั้น เพื่อให้พระราชบัญญัติการ มาตรา 5/1 ผู้ใดเป็นเจ้าของ Website การพนัน หรือเป็นตัวเเทนของเจ้าของ Website ทดลองสล็อต หรือการพนันที่สามารถนำมาเล่นพนันเอาเงิน หรือทรัพย์สิน ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้เพื่อเล่นเอาเงิน หรือทรัพย์สินกัน เเละ มาตรา 6/1 ผู้ใดลงทะเบียน เเละเข้าไปขอเปิด Website การพนันถูกต้องตามเงื่อนไขของ Website การพนันใด ๆ ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้เล่นมีความผิดตามกฎหมาย

 • เพิ่มอัตราโทษสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

ตามพระราชบัญญัติการพนัน ( พุทธศักราช 2478 ) ไม่ได้เเยกความผิดระหว่างความผิดฐานเป็นเจ้ามือ เเละฐานเป็นผู้เล่นไว้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายมีจุดประสงค์จะลงโทษเจ้ามือมากกว่าลงโทษผู้เล่น อีกประการหนึ่งโทษที่กำหนดไว้ในมาตรา 12 เพื่อจะลงโทษผู้กระทำความผิดการพนันมีโทษจำคุก ตั้งเเต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี เเละปรับตั้งเเต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท นับว่าเป็นโทษที่ต่ำมากควรกำหนดบทลงผู้โทษผู้กระทำความผิดให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ไม่กล้าเล่นการพนันออนไลน์

ดังนั้น Lava444 ควรเพิ่มบทอาจกำหนดโทษลงไปในมาตรา 12/1 โดยปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะความผิด หรือรายได้จากการเล่นพนัน lava123 เเละสอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา ( มาตรา 90 ) ที่บัญญัติว่า : เมื่อการกระทำปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม หรืออันใดเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษเเก่ผู้กระทำความผิด ( มาตรา 91 ) ระบุว่า : เมื่อผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมหลายบท ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกความผิดเเต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงเเล้ว โทษจำคุกไม่เกินกำหนดสิบปี สำหรับกรณีความผิดที่หนักที่สุด เเละมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี มาตรา 92 บัญญัติว่าผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ถ้าได้กระทำความผิดซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่ หรือภายในห้าปี นับเเต่วันพ้นโทษ ศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงเเก่ผู้กระทำความผิดนั้นได้ 1/3 ของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง จากหลักกฎหมายดังกล่าว เห็นควรเพิ่มโทษ

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 5

ผู้กระทำความผิดทั้ง 3 กลุ่ม ของการปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม

 • กลุ่มผู้ประกอบการ หรือเจ้ามือผู้รับกินรับใช้ ในมาตรา 12/1

lava009 กล่าวคือ ผู้ใดจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ หรือเป็นผู้สนับสนุนจัดให้มีการเล่นมีความผิดฐานเป็นเจ้ามือ ลงโทษจำคุกไม่เกิน 3ปี เเละปรับตั้งเเต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท ถ้าเป็นการทำความผิดในฐานความผิดเดียวกันซ้ำอีก ภายในเวลา 5 ปี นับจากวันพ้นโทษ ศาลพิพากษาเพิ่มโทษอีกหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดในความผิดครั้งหลัง

 • กรณีผู้เล่น

ผู้ใดเล่นการพนันออนไลน์ หรือปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม lava789 ตอบเลยว่ามีความผิดอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน เเละปรับไม่เกิน 1,000 บาท ถ้าทำความผิดในฐานความผิดเดียวกันซ้ำอีก ภายในเวลา 5 ปี นับเเต่วันพ้นโทษให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษอีกหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดในความผิดครั้งหลัง เเละ

 • กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ทำผิดเสียเอง

lucawin กำหนดให้ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติการพนัน หรือผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถ้ากระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ให้กำหนดโทษเป็นสองเท่าที่ได้กำหนดไว้สำหรับความผิดฐานนั้น เช่น เป็นเจ้ามือลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี เเละปรับตั้งเเต่ 200,000 บาท ถึง 400,000 บาท

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 3

บทส่งท้าย :

การกระทำดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายความผิดฐาน “ช่วยประกาศโฆษณา pgสล็อต หรือชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตาม พ.ร.บ.การพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 ทวิ, 12 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เเละกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสร้างการรับรู้ให้เเก่ประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันออนไลน์ในรูปเเบบต่าง ๆ

บุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อ lava666 และสังคมออนไลน์ที่ยังมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอยู่ ให้หยุดการกระทำนั้นเสีย จะอ้างว่าไม่รู้ว่าปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม เป็นความผิดไม่ได้ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย ไม่มีละเว้นอย่างเด็ดขาด เเละผู้นั้นอาจจะถูกยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.การป้องกัน เเละปราบปรามการฟอกเงิน อีกด้วย นอกจากนี้เเล้วการโฆษณาต่าง ๆ ยังทำให้ผู้ที่หลงเชื่อเข้าเล่นการพนันอาจจะถูกกลโกงของมิจฉาชีพหลอกลวงเอาทรัพย์สิน หรือเสี่ยงถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางทุจริต ซึ่งปรากฎเป็นข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.5 บช.สอท. lava slot มาใหม่ ได้จับกุมผู้ต้องหาประกาศขายฐานข้อมูลส่วนบุคคลจาก เว็บสล็อต ออนไลน์กว่า 2 ล้านรายชื่อ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้นั้นเคยกระทำผิดมาเเล้ว เเละศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกจำเลย โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ก่อน เเต่ผู้นั้นได้มากระทำความผิดในคดีนี้ซ้ำอีกภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด โทษจำคุกที่รอการลงโทษจะถูกนำมาบวกเข้ากับโทษในดังกล่าวด้วย ซึ่งปรากฏเป็นอุทาหรณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ผู้ต้องหารายหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกกว่า 10 เดือน ไม่รอลงอาญาเเต่อย่างใด

ปั่นสล็อต ผิดกฎหมายไหม 5


 

⭐ อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ⭐

#Tag ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่คุณควรเลือก Lavacomplex เว็บคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด

ดีไหม? หลายคนอาจจะยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่นี่ สำหรับข้อดีของ lavacomplex นั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การสมัครที่ง่ายผ่านทางระบบอัตโนมัติ ใช้เวลาไม่นานไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยาก เช่นเดียวกับ การฝากถอนเงินที่ไม่มีขั้นต่ำ ฝากเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการเติมเข้าบัญชี lava123 เดียวครอบคลุมทุกการเดิมพัน รวมถึงการถอนเงินที่ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ เบิกแล้วโอนไว ทำธุรกรรมทางการเงินทันใจภายใน 1 นาที lavacomplex ตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกอย่างมาก เพราะนอกจากจะการดำเนินการสมัครและฝากถอนที่รวดเร็วแล้วยังสามารถเล่นสล็อตผ่านเว็บและมือถือได้อีกด้วย รองรับทั้งการเล่นผ่านระบบ iOS และ Andriod นอกจากนี้ยังมีเกมให้คุณเลือกมากกว่า 100 เกม ทั้งในหมวดเกมยิงปลาและเกมสล็อตที่เรียกได้ว่าเล่นกันเพลินๆ แถมยังมีโปรโมชันสุดคุ้มค่ามากมาย โบนัสเครดิตฟรีที่แจกตลอดทั้งวัน นอกจากจะได้รับโบนัสจากเว็บแล้วยังมีฟรีสปินและแจ็คพอตที่คุณจะได้รับจากเกมสล็อตคุณภาพที่คัดสรรจากค่ายเกมชั้นนำอีกด้วย

lavacomplex98 lavagame lavaslot
lavacomplex98 lavagame lavaslot
ปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม 1
lavacomplex98 lavagame lavaslot

ช่องทางการชำระเงิน

lavacomplex98 lavagame lavaslot

Lavacomplex เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ 1 มาตรฐานระดับโลก

คุณเป็นผู้ชื่นชอบการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์หรือไม่? ถ้าคุณตอบว่าใช่ คุณไม่ควรพลาด Lavacomplex เว็บคาสิโนออนไลน์ที่มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า 300 เกม และมีบริการที่มีมาตรฐานระดับโลก Lava789 เป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตและการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง คุณสามารถเล่นเกมได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อต บาคาร่า รูเล็ต ไฮโล หรือเกมส์ยิงปลา เทคนิค เล่นเกมสล็อตออนไลน์เป็นหนึ่งในการสร้างรายได้ที่ทำให้ผู้เล่น ได้สัมผัสความสนุกสนานและการสร้างรายได้ ได้อย่างพร้อมกัน แม้ว่าคาสิโน ออนไลน์ จะเป็นที่นิยม ของเกมสล็อตที่ได้รับความนิยมมานานกว่าหลายสิบปีก่อน แต่ในยุคดิจิทัลนี้ ลาวาคอมเพล็กได้นำเกมสล็อตไปสู่ระดับใหม่ด้วยแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ ที่ทันสมัยและ ทันสถานการณ์ เกมสล็อตออนไลน์ที่ลาวาคอมเพล็กนำเสนอมานั้นเต็มไปด้วยความหลากหลายและความสนุกสนาน ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบสไตล์การเล่นแบบคลาสสิคที่มีผลตอบแทนสูง หรือคุณอาจต้องการผจญภัยในโลกแฟนตาซี หรือดิบแดนอันน่าตื่นเต้น ลาวาคอมเพล็กมีทั้งหมดให้คุณได้เลือกสรรตามใจชอบ ความสะดวกสบายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกมสล็อตออนไลน์ของลาวาคอมเพล็กเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง คุณสามารถเข้าเล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดโอกาสเเจ็ตพ็อตไปได้เลย

ปั่นสล็อตผิดกฎหมายไหม 1